Zapewniamy bezpieczeństwo i rozwój poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje

Podstawą funkcjonowania PGE jest nasza misja.

Nie jesteśmy tylko przedsiębiorstwem. Nasza działalność jest niezbędna dla zapewnienia codziennego funkcjonowania mieszkańców Polski i polskich firm. Oświetlamy kraj i napędzamy gospodarkę. Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnych warunków rozwoju jest wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej. 

Celem nadrzędnym, który nam przyświeca w działaniu jest:

Wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju

Wierzymy, że jedynie budując trwałą wartość dla naszych właścicieli będziemy w długiej perspektywie w stanie sprostać oczekiwaniom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Budowa wartości PGE to budowa wartości polskiej gospodarki. 

Wiemy dokąd doprowadzi nas realizowana przez nas strategia. Nasza wizja przyszłości Grupy PGE to: