Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej w Polsce i jednym z największych producentów ciepła.

Działamy w całym łańcuchu wartości: produkujemy energię elektryczną i ciepło w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach, a następnie sprzedajemy je i dostarczamy do naszych klientów w całej Polsce, zarówno gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz instytucji.

Energetyka Konwencjonalna

Energetyka
Odnawialna

EDF Deal

Inwestycje

Energetyka Konwencjonalna

Energetyka Konwencjonalna

Energetyka
Odnawialna

Energetyka<br />Odnawialna

EDF Deal

EDF Deal

Inwestycje

Inwestycje

70% naszej energii pochodzi z węgla brunatnego. Wydobywamy go we własnych kopalniach zlokalizowanych w pobliżu naszych elektrowni. Dzięki temu jesteśmy w stanie produkować najtańszą energię elektryczną w polskich warunkach.

Podmiotem dominującym Grupy PGE jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Nasza Grupa jest obecnie zorganizowana w następujących czterech głównych segmentach:

  • Energetyka Konwencjonalna – odpowiedzialna za poszukiwanie i wydobycie węgla brunatnego oraz produkcję energii i ciepła w elektrowniach konwencjonalnych oraz elektrociepłowniach, a także działalność pomocnicza
  • Energetyka Odnawialna - skupiająca wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych
  • Dystrybucja – odpowiedzialna za zarządzanie lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi oraz przesyłanie energii elektrycznej
  • Obrót – zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej i usług odbiorcom końcowym, a także sprzedażą i zakupem energii elektrycznej oraz gazu na rynku hurtowym, obrotem uprawnieniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii oraz zakupem i dostawami paliw

Obejrzyj Jak to działa? i dowiedz się skąd bierze się prąd.