Naszą priorytetową odpowiedzialnością jest stabilne dostarczanie energii elektrycznej.

Niezawodny i aktywny dostawca mediów i usług

Naszą priorytetową odpowiedzialnością jest stabilne dostarczanie energii elektrycznej. Poprzez szereg inwestycji dążymy do tego, aby stać się synonimem niezawodności. Równocześnie dbamy o to, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom naszych klientów. Ich satysfakcja ma być wyznacznikiem naszej skuteczności w działaniu.

Niezawodność

W obszarze dystrybucji realizowane inwestycje mają skutkować wzrostem niezawodności dostaw oraz obniżeniem wskaźników jakościowych SAIDI (System Average Interruption Duration Index – średni czas przerwy długiej w minutach na klienta) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – średnia ilość długich przerw rocznie na klienta). Do 2020 roku względem roku 2015 obniżymy je o 56%, zapewniając większą ciągłość dostaw dla naszych klientów.

Dbamy również o dynamizację przy przyłączaniu nowych instalacji do sieci. Średni czas przyłączenia planujemy w perspektywie 2020 roku obniżyć o 40%. Sam proces ma jednocześnie stać się bardziej przyjazny dla naszego klienta.

Innowacje w dystrybucji

Realizacja celów jakościowych wspomagana będzie m.in. przez rozwój systemów monitorowania jakości energii, inteligentnego opomiarowania pracy sieci i jej automatyzację oraz budowę systemu transmisji cyfrowej.

W obliczu zmian technologicznych dbamy o to, aby nasze sieci były dostosowane do odbioru energii ze źródeł odnawialnych.

Pracujemy również nad budową modelu biznesowego w obszarze mikrosieci/klastrów energii (Innowacje).

Aktywny dostawca usług

W obszarze sprzedaży Grupa PGE zamierza skoncentrować się na wzmacnianiu relacji z klientami poprzez rozwój wiedzy o ich potrzebach. W odpowiedzi na zidentyfikowane oczekiwania będziemy rozszerzać swoją ofertę m.in. o nowe produkty i usługi komplementarne do energii elektrycznej oraz rozwijać nowe kanały sprzedaży i komunikacji.

Wierzymy, że nasza aktywność na polu sprzedaży detalicznej wpłynie pozytywnie na stale monitorowane wskaźniki satysfakcji klienta. Osiągnięcie statusu niezawodnego, wiarygodnego i nowoczesnego dostawcy, pozwoli Grupie PGE na utrzymanie niskiego wskaźnika migracji klientów w segmencie masowym.

Staramy się ujednolicać standardy obsługi klientów tak, by nasz klient był zadowolony z naszych usług, niezależnie od tego, czy jest obsługiwany przez PGE Dystrybucja, czy PGE Obrót.

Systematycznie wzmacniając nasz wizerunek wśród klientów dążymy do wzrostu poziomu sprzedaży do odbiorców końcowych. Naszą ambicją jest wzrost poziomu wewnątrzgrupowego zbilansowania (tj. aby sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych była bliższa niż dotychczas całkowitej produkcji w Grupie) jednak kierując się zasadą maksymalizacji marży w całym łańcuchu wartości.

Poprzez zabezpieczenie sprzedaży do klienta końcowego własną produkcją, jesteśmy w stanie zniwelować ryzyko rynkowe i koszty transakcyjne, a tym samym zaoferować naszym odbiorcom możliwie najniższą cenę.

Bilansowanie pozycji w łańcuchu wartości