Oprócz wzrostu organicznego, widzimy również potencjał rozwoju w przejęciach. 

Oprócz wzrostu organicznego, widzimy również potencjał rozwoju w przejęciach. Dokładna analiza pojawiających się okazji akwizycyjnych to naturalne działanie każdego lidera rynku. Taka sposobność pojawiła się na rynku w 2016 r., gdy na sprzedaż zostały wystawione polskie aktywa EDF – przeprowadziliśmy wszechstronną analizę aktywów, jak i możliwości finansowych PGE, która utwierdziła nas w przekonaniu, że jesteśmy w stanie samodzielnie zrealizować tę akwizycję i w maju 2017 r. podpisaliśmy umowę nabycia aktywów EDF w Polsce. 

Transakcja EDF w pigułce

Wartość transakcji na 31 grudnia 2016: 4,51 mld zł
Planowane zamknięcie transakcji: do 2 stycznia 2018 r.
Aktywa: Elektrownia Rybnik, 4 Elektrociepłownie, sieć ciepłownicza w Toruniu
>50% akcji ZEW Kogeneracja S.A. - 4 Elektrociepłownie, 3 sieci ciepłownicze.

W wyniku transakcji Grupa PGE zyska możliwość operacyjnego dysponowania aktywami i kształtowania ich rozwoju zgodnie ze strategią PGE. Istotny jest przede wszystkim fakt możliwości rozwoju aktywności w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej na bazie przejmowanych aktywów. Jest to dla nas bardzo istotnej z punktu widzenia zwiększenia pewności działania poprzez przesunięcie w kierunku działalności regulowanej. Będzie to miało również potencjalny wpływ na ograniczanie niskiej emisji na tym terenie działalności.

Korzyści dla inwestorów PGE

  • Transakcja realizująca Strategię PGE
  • Zwiększenie udziału stabilnej regulowanej EBITDA
  • Zmniejszenie ogólnego ryzyka działalności Grupy
  • Zagwarantowanie pozycji lidera rynku produkcji ciepła w Polsce
  • Dywersyfikacja paliwowa oraz geograficzna wewnątrz kraju
  • Skuteczniejsze dotarcie do dużych aglomeracji (poza obszarem dystrybucji PGE) jako rynków zbytu energii elektrycznej – ok. 4,5 mln mieszkańców w zasięgu rosnących aglomeracji
  • Synergie kosztowe – zarządzanie, dostawy paliw, sprzedaż
  • Odpowiedzialna polityka PGE - aktywniejsze zaangażowanie w ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza.

Oprócz transakcji nabycia aktywów EDF, zaangażowaliśmy się kapitałowo w Polską Grupę Górniczą (PGG) – podmiot powstały na bazie aktywów przejętych od Kompanii Węglowej. PGG to największy producent węgla kamiennego w Polsce i w Europie. Łączne zaangażowanie kapitałowe Grupy PGE w PGG wyniesie 600 mln zł co przekłada się na 15,32% udziału w kapitale zakładowym PGG. Inwestycja ta przyczyni się do zmniejszenia ryzyka operacyjnego PGE poprzez zabezpieczenie dostaw paliwa o parametrach wymaganych przez jednostki wytwórcze PGE, a także do obniżenia ryzyka biznesowego dzięki stabilizacji rynku węgla kamiennego w Polsce i niższej zmienności cen energii elektrycznej.

Ponadto dokonaliśmy inwestycji w Polimex – Mostostal, spółkę z branży budowlanej, zaangażowaną w budowę naszego flagowego projektu – 2 nowych bloków energetycznych o mocy 900 MW.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w wyniku transakcji wartej ok. 81 mln zł posiada 16,48% udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz opcję call na akcje Polimex - Mostostal. Wierzymy, że wejście w akcjonariat Polimexu solidnych partnerów z branży energetycznej wzmocni i ustabilizuje spółkę, tym samym przyczyniając się do poziomu wykonywanych przez nią prac w energetyce.

Koncentrując się na podstawowej działalności, zdecydowaliśmy również o sprzedaży udziałów w spółce telekomunikacyjnej Exatel S.A. Transakcja o wartości 368,5 mln zł zakończyła się w roku 2017, a nabywcą akcji Exatel S.A. był Skarb Państwa.