PGE jest jednym z liderów produkcji ciepła w Polsce. 

KOGENERACJA i CIEPŁOWNICTWO

PGE jest jednym z liderów produkcji ciepła w Polsce. Większość ciepła produkujemy w naszych elektrociepłowniach na terenie całego kraju. Efektywnie wykorzystujemy zasoby energetyczne, gdyż równocześnie produkujemy energię elektryczną.

Specyfika pracy elektrociepłowni (odmienna od elektrowni systemowych) sprawia, że pracujemy nad wyodrębnieniem aktywów kogeneracyjnych do oddzielnej jednostki organizacyjnej. Pozwoli to na efektywniejsze zarządzanie i wdrożenie optymalnego modelu rozwoju segmentu ciepłowniczego. 

Dostrzegamy duży potencjał do rozwoju i budowy wartości w oparciu o liczne synergie operacyjne i kosztowe oraz silną pozycję na regionalnych rynkach ciepła. Widzimy szeroki potencjał do rozwoju zintegrowanych rozwiązań dla ciepłownictwa (kogeneracja / trigeneracja różnej skali oraz sieci ciepłownicze).

Kogeneracja (Dowiedz się Jak to działa? odwiedzając Elektrociepłownię Rzeszów) 

Dlaczego ciepło?

 • Polska to jeden z największych rynków ciepła w Europie
 • Sprzyjające projekty regulacji unijnych – wpierające efektywne wykorzystanie energii
 • Zgodność z megatrendem rozwoju energetyki rozproszonej
  • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju
  • Wsparcie regionalnego rozwoju społeczno – gospodarczego w tym poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów paliwowych
  • Perspektywa poprawy jakości powietrza (ograniczenie zjawiska smogu)
  • Wspiera realizację celów klimatycznych – redukcja emisji CO2
  • Produkt konieczny nie posiadający substytutu dla klientów

Reorganizacja istniejących w ramach Grupy PGE aktywów kogeneracyjnych to dopiero początek naszego rozwoju w kierunku ciepła. Aktywnie analizujemy i badamy potencjał modernizacji mniejszych ciepłowni zlokalizowanych na terenie całego kraju. Przyglądamy się możliwościom przejęć i rozwoju organicznego sieci ciepłowniczych.

Złożenie oferty na zakup aktywów EDF to również element wyjścia PGE naprzeciw ciepłu.

Korzyści dla PGE z przejęcia aktywów ciepłowniczych EDF

 • Transakcja realizująca Strategię PGE
 • Zwiększenie udziału stabilnej regulowanej EBITDA
 • Zmniejszenie ogólnego ryzyka działalności Grupy
 • Zagwarantowanie pozycji lidera rynku produkcji ciepła w Polsce
 • Dywersyfikacja paliwowa oraz geograficzna wewnątrz kraju
 • Skuteczniejsze dotarcie do dużych aglomeracji (poza obszarem dystrybucji PGE) jako rynków zbytu energii elektrycznej – ok. 4,5 mln mieszkańców w zasięgu rosnących aglomeracji
 • Synergie kosztowe – zarządzanie, dostawy paliw, sprzedaż
 • Odpowiedzialna polityka PGE – aktywniejsze zaangażowanie w ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza 

Dynamika i kierunek rozwoju i integracji uzależniony będzie od:

 • zmian w otoczeniu regulacyjnym (m.in. przyszłość wsparcia dla kogeneracji, mechanizm wynagradzania inwestycji ciepłowniczych)
 • rozwoju technologii (wybór najefektywniejszych ekonomicznie rozwiązań)
 • lokalnych uwarunkowań (perspektywy inwestycji ciepłowniczych i ich finansowania w konkretnych lokalizacjach jako pochodna zapotrzebowania na ciepło)