Na bieżąco śledzimy postępy w realizacji strategii. Kroczymy ku wytyczonemu celowi, nie zapominając jednak o obserwacji otoczenia zewnętrznego. Tak, aby móc elastycznie dokonać modyfikacji strategicznego kierunku, dążąc do wzrostu wartości grupy i sprostać oczekiwaniom naszych interesariuszy.

Prezentujemy wykonanie i cel dla wybranych wskaźników, które obrazują strategiczny kierunek rozwoju grupy we wszystkich wymiarach, zgodnie z naszą wizją. Uwzględniamy przy tym perspektywę klienta oraz pracownika, jak również rynkową pozycję PGE, będącą kluczową dla budowania trwałości organizacji. 

W grupie wdrożony został system monitoringu operacyjnego pełnego spektrum wskaźników operacyjnych. Wyważając transparentność i interesy konkurencyjne spółki przedstawiamy wskaźniki, których upublicznienie nie zaburza pozycji konkurencyjnej Grupy.

 

Wskaźnik

2016

Cel 2020

Udział w rynku wytwarzania en. elektrycznej

35,7%

40% (po 2020)

Udział w rynku OZE

10%

25% (2030)

Udział w rynku wytwarzania ciepła

6,3%

Koszty kontrolowalne

2016

2016 – 500 mln PLN

Zadłużenie netto/EBITDA

0,7

utrzymanie ratingu inwestycyjnego

Sprawność wytwarzania

35,5%

37,5%

Odsetek udanych wdrożeń

20%

50% (po roku 2020)

Wskaźnik satysfakcji klienta*

73,67

↗ (systematyczny wzrost r/r)

SAIDI (min./odbiorcę)

347

196

SAIFI (ilość/odbiorcę)

4,27

2,11

Czas przyłączenia

249

180

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (dni)

5 978

↘ (systematyczny spadek r/r)

Procent przeszkolonych pracowników z kodeksu etyki

1,3%

100%

* Uwzględnia wskaźniki CSI, CES, NEP