Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jednocześnie ograniczając wpływ na środowisko naturalne.

Niższa emisyjność CO­2

Jesteśmy świadomi zmieniającego się klimatu. Nasze plany rozwoju uwzględniają priorytety polityki klimatycznej Unii Europejskiej w zakresie redukcji gazów cieplarnianych.

Wszystkie projekty rozwojowe naszej strategii do 2020 roku prowadzą do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jednocześnie ograniczając wpływ na środowisko naturalne. Nasze zrównoważone podejście do rozwoju uwzględnia specyfikę geograficzną i stan posiadania zasobów naturalnych w polskich warunkach.

Rozważnie ewoluujemy ku większej dywersyfikacji naszego miksu produkcyjnego, ograniczając nasze emisje dwutlenku węgla. Dzięki temu zmniejszamy również ekspozycję na koszty uprawnień do emisji CO­2. Kluczowy wpływ na dynamikę zmian ma środowisko regulacyjne – kształtujące ekonomikę inwestycji, uwzględniające takie aspekty jak niezależność energetyczna, bezpieczeństwo dostaw, czy sytuacja społeczno-ekonomiczna. Dalsze inwestycje w niskoemisyjne technologie, w tym źródła odnawialne, po roku 2020 będą w dużej mierze motywowane nowymi ramami unijnej polityki klimatycznej.

Nasze OZE

Moce zaintstalowane w OZE w Polsce (wg URE):

 Nasze OZE

Jesteśmy liderem energetyki odnawialnej w Polsce i pragniemy nim pozostać. W roku 2030 planujemy mieć 25% udziału w krajowym rynku źródeł odnawialnych. Rozwijamy tę działalność odpowiedzialnie w stosunku do naszych akcjonariuszy – mając na względzie rachunek ekonomiczny. Jedną z przygotowywanych przez nas inwestycji jest projekt farmy wiatrowej offshore o mocy 1 GW.

Aktualny potencjał wytwórczy energetyki odnawialnej Grupy PGE to blisko 1 GW, co stanowi 12% mocy zainstalowanych OZE w Polsce. Nasze instalacje wyprodukowały w 2016 roku ok. 10% krajowej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Pozostajemy liderem energetyki wiatrowej w Polsce z 529 MW mocy zainstalowanych (9% mocy w Polsce).

Moce zainstalowane w OZE:

Typ

Ilość jednostek

Moc zainstalowana (MW)

Elektrownie wiatrowe

14

529,0

Elektrownie wodne

29

96,8

Elektrociepłownie biomasowe

2

75,2

Elektrownie wodne szczytowo-pompowe z naturalnym dopływem

2

291,5

PV

1

0,6

Odnawialne łącznie

 

993,1

Sprawność wytwarzania

Kluczem do istotnego ograniczenia emisji CO2 są realizowane przez nas inwestycje. Naszym priorytetem jest, aby modernizacja elektrowni poprawiała ich sprawność wytwarzania – co automatycznie obniża emisję dwutlenku węgla. W 2016 roku zakończyliśmy kompleksową modernizację Elektrowni Bełchatów. Kolejnym krokiem jest kompleksowa modernizacja Elektrowni Turów.

Korzystamy z najlepszych dostępnych obecnie technologii. Dzięki temu emisja w nowobudowanych blokach w Opolu i Turowie może być niższa nawet o 25% od obecnie funkcjonujących tam bloków.

CO2CO2

Wartości szacunkowe

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Zarówno biorąc pod uwagę środowisko naturalne jak i ekonomikę ważne jest wykorzystywanie lokalnych zasobów paliwowych. W naszych instalacjach wykorzystujemy również biomasę. Wspiera to aktywizację lokalnych wytwórców biomasy (w tym rolników) oraz umożliwia zagospodarowanie wieloletnich odłogów, suchych pozostałości po uprawach oraz po produkcji leśnej.

Widzimy potencjał rozwoju opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym – w Elektrociepłowni Rzeszów, w budowie znajduje się nasza pierwsza instalacja przetwarzania odpadów na energię.

Nie zapominamy o wykorzystaniu lokalnych zasobów gazu ziemnego. Na początku 2017 roku oddaliśmy do użytku nasz kolejny blok gazowo-parowy – w Elektrociepłowni Gorzów (moc elektryczna netto 138 MW i cieplna 100 MW). Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa pozwala także obniżyć emisje dwutlenku węgla

Magazynowanie energii

Uznajemy magazynowanie energii jako niezwykle ważny element poszanowania środowiska naturalnego. Ma ono szczególne znaczenie w dobie rozwoju instalacji OZE. Ich produkcja zależna jest od warunków atmosferycznych, a nie jest pochodną popytu na energię elektryczną. Zmagazynowanie takiej energii i jej udostępnienie w okresie zwiększonego zapotrzebowania jest obecnie największym wyzwaniem. Wierzymy, że dla branży elektroenergetycznej przełomowa będzie komercjalizacja efektywnych ekonomicznie magazynów energii.

Tymczasem wykorzystujemy dostępne technologie, takie jak elektrownie szczytowo-pompowe. Dysponujemy większością mocy zainstalowanych w elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Nasze 4 elektrownie szczytowo-pompowe to przeszło 1,5 GW mocy zainstalowanej. Magazynują one energię w swych górnych zbiornikach wodnych i umożliwiają szybkie udostępnienie energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wtedy gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną znacznie wzrasta.

Typ

Ilość jednostek

Moc zainstalowana (MW)

Elektrownie szczytowo-pompowe

2

1216

Elektrownie szczytowo-pompowe z dopływem naturalnym

2

291,5

Elektrownie szczytowo-pompowe łącznie

 

1 507,5

Sprawdź, jak działa elektrownia wodna i farma wiatrowa. Film dostępny tutaj.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o elektrowniach wodnych, zobacz wideo.

Prowadzimy również program Power-to-Gas, czyli wykorzystania nadwyżkowej energii elektrycznej do produkcji paliwa jakim jest wodór. Pozwala to na zmagazynowanie energii, produkowanej głównie przez farmy wiatrowe, i późniejsze jej wykorzystanie. Spodziewamy się, że pilotażowy projekt, prowadzony we współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. pozwoli nam na określenie potencjału tej technologii i możliwości produktywnego zagospodarowania wodoru.