PGE Polska Grupa Energetyczna jest trzecim największym pracodawcą w Polsce. Dajemy stabilne zatrudnienie ponad 38 tys. osób w ponad 200 lokalizacjach w kraju.

Większość naszej kadry stanowią mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z naszymi obiektami a duża część naszych podwykonawców to lokalni przedsiębiorcy, którym dajemy możliwości rozwoju.

Wiele działań na rzecz społeczności lokalnych powstaje z inicjatywy naszych spółek z Grupy. W ramach cyklicznych działań skierowanych do przedstawicieli samorządów lokalnych PGE Dystrybucja organizuje Fora Energetyczne, podczas których dzielimy się wiedzą dotyczącą dystrybucji energii elektrycznej oraz prowadzimy aktywny dialog z lokalnymi mieszkańcami na temat procesów inwestycyjnych.

Naszymi działaniami staramy się również wspierać lokalnych przedsiębiorców, którzy stanowią istotny odsetek naszych dostawców i podwykonawców. Myśląc o lokalnym potencjale pracowniczym, ale mając również na uwadze kontrolę kosztów prowadzimy projekt objęcia naszych farm wiatrowych własnym serwisem technicznym.

Jak to robimy?

Nasz własny model serwisowania turbin wiatrowych

Naszymi działaniami staramy się wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz korzystać z lokalnych rynków pracy. Spółka PGE Energia Odnawialna rozbudowuje własny serwis techniczny na terenach obsługiwanych farm wiatrowych, podczas gdy powszechną praktyką rynkową dla wielu farm wiatrowych w Polsce jest serwis turbin wiatrowych prowadzony przez producenta.

W 2012 r. na farmie Lake Ostrowo wprowadziliśmy po raz pierwszy model serwisowania przy użyciu własnych zasobów ludzkich. Doświadczenia jakie zdobyliśmy przy tym projekcie pozwoliły nam na zastosowanie własnego serwisu na kolejnych farmach. Na koniec 2016 r. pięć naszych farm wiatrowych funkcjonowało na serwisie własnym, co stanowi ok. 25% naszych mocy zainstalowanych w wietrze.

Nie do przecenienia jest efekt społeczny własnego serwisowania. Taki model zarządzania serwisem ma pozytywny wpływ na rynek lokalny, gdyż firma zatrudnia i szkoli osoby ze społeczności lokalnych, a część prac zleca lokalnym firmom. Dzięki współpracy z Grupą PGE lokalni przedsiębiorcy zdobywają nowe kompetencje i rozwijają usługi, które następnie mogą być świadczone również innym klientom.