PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z największych krajowych inwestorów.

W ciągu ostatnich 10 lat nakłady inwestycyjne Grupy PGE wyniosły łącznie ok. 55 mld zł. Środki te przeznaczyliśmy m.in. na budowę nowych mocy, prośrodowiskowe modernizacje istniejących aktywów oraz rozbudowę sieci energetycznej. To bardzo duża kwota, która pozwala przykładowo na wybudowanie ok. 1 400 km autostrad w Polsce (tyle kilometrów liczą mniej więcej dotychczas oddane odcinki w kraju).

W samym 2016 roku zainwestowaliśmy ponad 8 mld zł. Ponad połowę tych nakładów inwestycyjnych stanowiły środki na nowe bloki energetyczne w Opolu i Turowie zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce, gdzie zakontraktowaliśmy najlepsze dostępne obecnie technologie o najniższych wskaźnikach emisyjności. Nasze inwestycje stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – to nie tylko zamówienia, które w większości trafiają do polskich przedsiębiorców. To również tysiące miejsc pracy na placach budowy, a potem w działających jednostkach. W miejscach, gdzie prowadzimy działalność, jesteśmy największym lub jednymi z największych pracodawców, a dzięki naszej energii przedsiębiorcy mogą rozwijać swoją działalność i szukać dla siebie nowych możliwości. Jesteśmy z tego dumni, że dajemy impuls do rozwoju regionów.

Jak to robimy?


 Projekt Opole

Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. To największa inwestycja energetyczna w Polsce po 1989 roku. Budżet projektu wynosi ok 11 mld zł. Aż 70 proc. wartości wszystkich zamówień trafiło do firm w Polsce. Inwestycja to również tysiące miejsc pracy – obecnie, w szczytowym okresie inwestycji, na placu budowy pracuje ponad 5 tys. osób.

Inwestycja w Opolu jest flagowym projektem PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Nowe bloki, które zostaną przekazane do eksploatacji na przełomie 2018 i 2019 roku, produkować będą do 13,5 TWh energii elektrycznej brutto rocznie i zasilą w energię nawet 4 mln gospodarstw domowych. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwoli osiągnąć najwyższą dla elektrowni węglowych efektywność wytwarzania energii elektrycznej. Sprawność netto bloków wyniesie co najmniej 45,5 proc. Oznacza to poprawę o 1/3 w stosunku do obecnie wykorzystywanych technologii. Dodatkowo bloki charakteryzują się ok. 20 proc. niższą emisję CO2 w porównaniu do funkcjonujących w Polsce elektrowni starszej generacji.

Nowe bloki Elektrowni Opole po oddaniu do użytkowania zaspokajać będą ok. 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.