Jako największy koncern elektroenergetyczny w Polsce jesteśmy świadomi wagi decyzji dotyczących przyszłości energetyki zapadających na szczeblu europejskim.

Jesteśmy obecni na forum międzynarodowym, aktywnie włączając się w instytucjonalny dialog i dążąc do wzajemnego zrozumienia argumentów różnych stron. Wierzymy, że konstruktywna wymiana argumentów i poglądów prowadzi do osiągnięcia kompromisu.

Jak działamy?

Przedstawiciele PGE biorą udział w szeregu spotkań, warsztatów, czy konferencji, dbając o monitorowanie bieżących prac w instytucjach europejskich i wymianę informacji.

Znacząca część naszej aktywności realizowana jest w ramach członkostwa PGE w Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), zrzeszającego reprezentantów branży w Polsce. Prezes Zarządu PGE, Henryk Baranowski, jest również prezesem PKEE.

PKEE angażuje się w działania i projekty, dzięki którym polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii.

Poprzez swoje Biuro w Brukseli PKEE organizuje liczne spotkania z organizacjami branżowymi, stowarzyszeniami oraz przedsiębiorstwami energetycznymi z UE-28, europarlamentarzystami, uczestniczy w posiedzeniach komisji ITRE i ENVI Parlamentu Europejskiego.

Eurelectric i CEEP

Jako członek PKEE należymy również do Eurelectric, stowarzyszenia reprezentującego interesy europejskiego przemysłu elektroenergetycznego, autorytetu w dziedzinie energetyki europejskiej. Reprezentanci PGE aktywnie angażują się w prace Komitetów i Grup Roboczych Eurelectric. Uczestnictwo w tej inicjatywie pozwala na czerpanie najnowszych informacji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą.  Daje też możliwość wpływu na stanowiska Eurelectric w sprawach związanych z europejską legislacją. 

PGE współpracuje również z CEEP (Central Europe Energy Partners) jako członek tej organizacji – poprzez wspieranie wydarzeń i wkład do stanowisk CEEP odzwierciedlających argumenty. CEEP zrzesza firmy energetyczne oraz przedsiębiorstwa energochłonne, jak też instytucje naukowe z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Partnerstwo

Na forum europejskim reprezentujemy interesy wszystkich naszych interesariuszy, przedstawiając nasze stanowisko z punktu widzenia zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do naszych klientów na konkurencyjnych warunkach, odpowiedzialności za pracowników oraz społeczności lokalne. W tym zakresie dbamy o również o wsparcie działań polskiej administracji, służąc naszym doświadczeniem i merytoryczną wiedzą w obszarze elektroenergetyki.