Największym kapitałem Grupy PGE są pracownicy. Dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu budujemy organizację opartą na wartościach, w której społeczna odpowiedzialność łączy się z celami biznesowymi.

Grupa Kapitałowa PGE jest trzecim największym pracodawcą w Polsce, dającym stabilne zatrudnienie ponad 38 tysiącom osób w całym kraju. 

Zatrudnienie

Źródło: Rzeczpospolita "Lista 500 Największych Polskich Przedsiębiorstw" 2017

Struktura zatrudnienia wg płci

Struktura zatrudnienia wg płci

Dokładamy starań, aby zapewnić naszym pracownikom optymalne warunki do rozwoju kariery. Grupa PGE inwestuje w ich rozwój nie tylko poprzez szeroki pakiet szkoleń i kursów, dofinansowanie studiów wyższych, ale przede wszystkim poprzez możliwość realizacji ciekawych wyzwań zawodowych. Nasze podejście do kwestii pracowniczych zostało także ujęte w przyjętym w 2016 roku Kodeksie etyki GK PGE w rozdziale „Ludzie w naszej firmie”. Uwzględnione w nim standardy i zasady dotyczą m.in. dbania o przyjazne warunki pracy, doskonalenia się i rozwoju oraz promocji bezpieczeństwa i zdrowia wśród pracowników. Rozwój kompetencji pracowników, w tym m.in. wdrożenie systemu zarządzania talentami to również jeden z elementów aktualizacji strategii Grupy PGE na lata 2016-2020 przyjętej we wrześniu 2016 r.

W Grupie PGE od 2015 r. realizujemy Strategię Zarządzania Kapitałem Ludzkim („Strategia ZKL”). Jej celem jest wsparcie strategii biznesowej w efektywnym realizowaniu jej celów poprzez zapewnienie strategicznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz optymalizację i standaryzację procesów HR. Najważniejszym narzędziem HR wdrożonym w 2016 roku była Architektura Stanowisk, która wprowadza spójny w całej Grupie system definiowania wymogów stanowiskowych niezbędny do efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki Architekturze Stanowisk możliwe będzie zapewnienie spójności rozwiązań HR.

Luka pokoleniowa

Jednym z wyzwań adresowanych przez Strategię ZKL, przed którym staje Grupa PGE jest wysoka średnia wieku pracowników, a także obserwowane mniejsze zainteresowanie młodszych pokoleń pracą w energetyce. Szacujemy, że w ciągu 8 lat odejdzie i jednocześnie zostanie zatrudnionych około 13 000 pracowników. W roku 2016 po raz pierwszy od wielu lat  zatrudniliśmy wielu pracowników do kluczowych spółek. Jesteśmy świadomi, że zarządzanie pracownikiem w jego cyklu życia, w tym skuteczna adaptacja zawodowa, jest kluczowe dla zapewnienia wymiany pokoleniowej. W kolejnych latach Grupa planuje podjąć inicjatywy zmierzające do niwelowania luki pokoleniowej.

Jak to robimy?

Aby zaradzić problemowi luki pokoleniowej PGE Dystrybucja wdrożyła specjalny program nauki w technikach. Dzięki niemu, wybrane szkoły z terenu działania PGE Dystrybucja utworzyły specjalistyczne klasy kształcące specjalistów w zakresie energetyki. Uczniowie nabywają wiedzy i praktyki niezbędnej do podjęcia pracy w spółkach Grupy PGE.

Innym przykładem działań zapobiegających powstawaniu luki pokoleniowej jest program edukacyjny przygotowany w 2016 roku przez PGE Dystrybucja S.A. w związku z prognozowanym pojawieniem się luki pokoleniowej wśród elektromonterów. Została nawiązana współpraca ze szkołami zawodowymi I i II stopnia oraz uczelniami wyższymi w zakresie odbywania staży, doposażenia pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt oraz organizacji zajęć dydaktycznych.

Różnorodność

W zatrudnianiu nowych i obecnych pracowników kierujemy się takimi zasadami jak: uczciwość, czy równość, ale także dbamy o różnorodność. W Grupie PGE funkcjonuje Procedura Zarządzania Wiekiem, która ustala warunki zatrudniania osób w różnym wieku. Jednocześnie w naszej codziennej pracy dbamy, o to, aby nasi pracownicy stanowili różnorodną grupę, wspólnie uczącą się od siebie nawzajem. Młodsi pracownicy są wprowadzani do zawodu i obowiązków przez starszych, doświadczonych pracowników, co pozwala nie tylko na szybkie przejęcie obowiązków, ale również sprzyja budowaniu relacji międzyludzkich.

Jak to robimy:

Pomimo tego, że energetyka i górnictwo to wydawać by się mogło głównie domena mężczyzn, w Grupie PGE nie brakuje także kobiet na stanowiskach związanych z wydobyciem węgla brunatnego czy wytwarzaniem energii. Przykładem jest m.in. pani Lilla Skorupińska, główny specjalista ds. technicznych w kopalni Turów. 

„Jestem górnikiem. Ukończyłam Wydział Górniczy na Politechnice Wrocławskiej o specjalizacji prowadzenie odkrywkowej eksploatacji kopalin podstawowych. Zatem jestem górnikiem. Przez dwanaście lat byłam zastępcą sztygara oddziałowego, w tym czasie miałam do czynienia praktycznie z samymi mężczyznami, i z doświadczenia powiem, że bardzo dobrze mi się z nimi pracuje. Są konkretni. Nie ukrywam, że na początku ciężko było im przyjąć dyspozycję od dużo młodszej kobiety, ale dałam sobie radę. Widocznie mam w genach to „coś”. Pochodzę z rodziny o korzeniach górniczych, mój dziadek był górnikiem, tato i mama również pracowali na kopalni, oraz mój mąż także tutaj pracuje.”

Adaptacja pracowników

Dla nowych pracowników z całej naszej Grupy organizujemy cyklicznie wspólne warsztaty adaptacyjne pod nazwą „Włącz prąd”. Przez dwa dni mają oni okazję wysłuchać prelekcji na temat kluczowych obszarów zarządzania GK PGE i zwiedzić nasze dwa największe obiekty – kopalnię i elektrownię w Bełchatowie. Wszystko po to, by zintegrować się z grupą i lepiej ją poznać.

Warsztaty dają możliwość poznania się ludziom z różnych linii biznesowych, przyczyniają się do wymiany doświadczeń oraz szybszej adaptacji. Jest to bezcenne doświadczenie dla pracowników, którzy dopiero wchodzą do grupy i niejednokrotnie są na początku swojej kariery zawodowej.

To ludzie tworzą naszą organizację, a właściwe poznanie i wprowadzenie w życie firmy w pierwszym okresie pracy to niewątpliwie inwestycja na przyszłość.