W Grupie PGE zatrudniamy ponad 38 tys. osób w ponad 200 lokalizacjach w całej Polsce. To stabilne i bezpieczne miejsca pracy. Dzięki temu jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce.

Jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce. Potwierdzają to różne niezależne badania rynku – w prowadzonym corocznie badaniu firmy Antal „Najbardziej pożądany pracodawca w opinii specjalistów i menadżerów” PGE zajęło 3 miejsce za rok 2016 w kategorii: Energetyka, paliwa, wydobycie, chemia. Z kolei w najnowszym badaniu Universum Global 2017 PGE okazał się najatrakcyjniejszym pracodawcą w sektorze energetycznym.

Jesteśmy przekonani, że powyższe wyniki są efektem długofalowej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników. Ze względu na specyfikę branży, w której działają spółki grupy PGE, jest to jeden z bardzo ważnych czynników uwzględnianych w naszych działaniach – wśród naszych pracowników znajdują się m.in. górnicy kopalni odkrywkowych, pracownicy elektrowni, elektromonterzy - a więc osoby pracujące w szczególnie trudnych warunkach, które wymagają wyjątkowej ochrony.

Bezpieczeństwo pracowników zawsze jest priorytetem

Stałym celem Grupy jest promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy. Realizowane inicjatywy opierają się przede wszystkim na działaniach prewencyjnych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. Poszczególne spółki Grupy mają własne regulacje BHP - wynika to przede wszystkim ze specyfiki działalności poszczególnych linii biznesowych. Promowanie bezpieczeństwa wśród pracowników zostało wpisane jako cel do realizacji w ramach zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem, będącego częścią zaktualizowanej strategii GK PGE. Rozwijanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy to także jeden z punktów naszego Kodeksu Etyki.

Wszystkie te działania – wynikające z odpowiedzialnego podejścia spółki jak również wysokiego poziomu świadomości wśród pracowników – przyczyniają się do spadku wskaźników wypadkowości. Zdecydowana większość - bo aż 99% - odnotowanych, choć nielicznych wypadków przy pracy, to wypadki lekkie, nie powodujące większych obrażeń czy uszczerbku na zdrowiu.

Jak to robimy?

Rok 2016 był najbezpieczniejszym rokiem w historii Elektrowni Bełchatów. W największej elektrowni w Polsce, przy stanie zatrudnienia ponad 3200 pracowników i wymagających warunkach, odnotowano jedynie 4 lekkie wypadki przy pracy. Od kilku już lat nie odnotowano wypadku zbiorowego, ciężkiego uszkodzenia ciała czy choroby zawodowej. Ogólna ilość pracowników narażonych na szkodliwe czynniki występujące w środowisku pracy, takie jak hałas, drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne i stężenie manganu, wyniosła 168 osób (w tym ok. 150 osób narażonych na hałas) i zmniejszyła się o 16 osób do w stosunku do 2015 roku.

Co roku oddziały spółki PGE GiEK biorą czynny udział w licznych konkursach oraz inicjatywach z obszaru BHP. W XIX Ogólnopolskim Konkursu Wiedzy o BHP w Elektrowniach i Elektrociepłowniach pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zajęli pracownicy Elektrowni Bełchatów.

Dbałość o pracownika, jego motywacja i zaangażowanie to również element naszego odpowiedzialnego podejścia do spraw pracowniczych. Staramy się zapewniać dodatkowe świadczenia: dodatkową opiekę medyczną, dodatkowe świadczenia emerytalne np. w postaci pracowniczych programów emerytalnych, dopłaty do energii elektrycznej czy też dodatkowe ubezpieczenia na życie.

Nasze spółki i oddziały działają w tych samych miejscach od dziesiątek lat i będą z pewnością działać przez kolejne lata – spółki z czasem w naturalny sposób stają się częścią lokalnych społeczności. To również sprawia, że Grupa PGE postrzegana jest jako stabilne miejsce pracy. To zrozumiałe – przecież pracownicy to osoby wywodzące się z tych społeczności, czasem w spółce Grupy PGE zatrudnionych jest kilka osób z rodziny. Współpracujemy również z lokalnymi dostawcami i przedsiębiorcami, wywierając tym samym duży wpływ na rozwój regionu.

Nasze codzienne działania służą temu, by PGE wciąż było bezpiecznym, stabilnym i przyjaznym miejscem pracy.