W Grupie PGE dążymy do właściwego wykorzystania kompetencji pracowników oraz efektywnego zarządzania transferem ich wiedzy i umiejętności. 

Ważny jest dla nas ciągły rozwój oraz doskonalenie kompetencji, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich, szkoleniach informatycznych, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języka obcego.

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników.

Całkowita liczba dni szkoleniowych w 9 głównych spółkach Grupy PGE wyniosła ponad 37 tys. co oznacza średnią wynoszącą 1,2 dnia szkoleniowego na pracownika tych spółek a w szkoleniach uczestniczyli pracownicy wszystkich szczebli.

Grupa PGE stawia w dużym stopniu na specjalnie przygotowane Centralne Programy Szkoleniowo-Rozwojowe, które są najlepszą inwestycją w pracowników. Ze względu na fakt, iż istotne miejsce w zaktualizowanej Strategii Grupy PGE zajmuje innowacyjność, od 2016 roku Grupa rozpoczęła realizację programu Akademia Komercjalizacji Technologii, w którym biorą udział pracownicy obszaru rozwoju i innowacji GK PGE. W spółce PGE Systemy (zajmującej się w ramach grupy świadczeniem usług teleinformatycznych) odbyła się pierwsza edycja programów rozwojowych przeznaczonych dla kadry zarządzającej, której celem było podniesienie poziomu umiejętności przywódczych i menedżerskich oraz budowanie kultury zaangażowania i współpracy. W 2016 roku została również zorganizowana pierwsza konferencja dotycząca innowacyjności - Architekci Innowacyjności. W warsztatach uczestniczyli członkowie Zarządów spółek z Grupy PGE i kluczowe osoby odpowiedzialne za obszar rozwoju i innowacji w Grupie. 

37 tys. godzin szkoleniowych w 2016 roku

Realizacja programu Akademia Komercjalizacji Technologii

Warsztaty Architekci Innowacyjności

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich

W najbliższych latach Grupa zamierza uruchomić proces diagnozowania kompetencji pracowników Grupy PGE. W tym celu już w 2016 roku opracowano narzędzie informatyczne (SAP HRM), które będzie wspierać procesy oceny kompetencji pracowników we wszystkich liniach biznesowych. Pozwoli to nam na lepsze planowanie procesów szkoleniowych służących podnoszeniu poziomu wiedzy i nabywania nowych kompetencji przez naszych pracowników.

W branży energetycznej potrzebujemy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stoi organizacja, Grupa PGE wdrożyła programy stażowe – własne i branżowe – aby dotrzeć do specjalistów i studentów, którzy mogą stać się przyszłą kadrą pracowniczą firmy. Prowadzimy również współpracę z wyższymi uczelniami.

Jak to robimy?

W październiku 2016 roku Grupa we współpracy z PKN Orlen S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNIG S.A.”) rozpoczęła realizację programu stażowego Energia dla Przyszłości realizowanego pod auspicjami Ministerstwa Energii. Uczestnikami programu są absolwenci i studenci, którzy w czasie rocznego stażu zdobędą doświadczenie z zakresu interesujących ich obszarów oraz poznają specyfikę pracy w branży energetycznej. W ramach programu, w praktykach w Grupie PGE uczestniczyło 7 stażystów.

W 2016 roku Grupa PGE kontynuowała współpracę z Fundacją im. Lesława A. Pagi w ramach Akademii Energii, skierowanej do osób pasjonujących się energetyką i wiążących swoją przyszłość zawodową z tą branżą. Uczestnicy Akademii mieli możliwość odbycia płatnych staży w Grupie PGE. Po ich ukończeniu często otrzymują i akceptują oferty pracy w spółkach Grupy. W 2016 r. staż odbyło 3 uczestników Akademii, z czego 1 osoba została następnie zatrudniona w PGE S.A.

Jest dla nas ważne, aby wszyscy nasi pracownicy mieli możliwość odnoszenia sukcesów dzięki swoim umiejętnościom i efektywnej pracy. W naszej firmie promujemy współpracę, uczciwość oraz inicjatywę.

W Grupie PGE tworzymy środowisko, które sprzyja rozwojowi kompetencji, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz poczuciu indywidualnej odpowiedzialności.