Grupa PGE funkcjonuje na różnych rynkach i w różnych segmentach rynków, oferując zróżnicowane produkty i usługi.

Zgodnie z przepisami prawa, kluczowe obszary naszej działalności tj. produkcja, dystrybucja i sprzedaż są odseparowane od siebie i prowadzone przez autonomiczne spółki. W praktyce oznacza to, że wolumen produkcji, dystrybucji i sprzedaży nie muszą być równe. To, co sami wyprodukujemy, trafia w dużej mierze na (anonimowe) rynki hurtowe oraz do spółek obrotu (pośredników). Z kolei to, co sprzedajemy do klientów końcowych, nie musi pochodzić z produkcji naszych elektrowni. Wreszcie nasze sieci dystrybucyjne mogą być wykorzystywane odpłatnie przez innych sprzedawców detalicznych (i vice versa).

Powszechną rozpoznawalność daje nam kontakt z odbiorcą finalnym, w szczególności z klientem indywidualnym oraz odbiorcami z segmentu małych firm. Warto jednak wyjaśnić, że z perspektywy całej Grupy PGE stanowi to tylko fragment naszego biznesu.

Bilans energii. Sprzedaż detaliczna na tle skali Grupy PGE1

Bilans energii

[1] Bilans – zużycie energii na potrzeby własne (głównie w kopalniach węgla brunatnego), starty sieciowe w dystrybucji oraz doszacowanie czyli rozliczenia pomiędzy Operatorami Sieci Dystrybucyjnych.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna oznacza dla nas bezpośredni kontakt z odbiorcą, w odróżnieniu od kanału hurtowego, w przypadku którego finalny odbiorca jest dla nas anonimow. Jednak sprzedaż detaliczna obejmuje zarówno gospodarstwa domowe, jak i dużych odbiorców przemysłowych, a zatem jest to grupa niejednorodna.

Gospodarstwa domowe, czyli grupa taryfowa G, stanowi około 90% wszystkich punktów poboru energii. Jednocześnie wolumen, jaki sprzedajemy w tym segmencie, stanowi tylko 1/5 łącznego wolumenu sprzedaży detalicznej, co wskazuje na znaczną koncentrację w segmencie klientów biznesowych.

10 największych klientów kluczowych generowało 15% całej sprzedaży detalicznej. Nie zmienia to faktu, że kontakt z klientem indywidualnym ma znaczenie dla naszego wizerunku i odbioru społecznego. 

 Sprzedaż energii do odbiorców finalnych [GWh]

2016

2015

Klienci biznesowi (Grupa taryfowa A,B,C+R)

33 802

29 963

Gospodarstwa domowe (Grupa taryfowa G)

9 104

9 039

Razem

42 907

39 002

 

 

Segment Obrót

  

Liczba klientów wg punktów poboru energii [szt.]

rok

2016

2015

TARYFA-A

171

123

TARYFA-B

11 903

11 368

TARYFA-C+R

457 310

456 522

TARYFA-G

4 693 459

4 664 328

Razem

5 162 843

5 132 341

  • Taryfa A - duże przedsiębiorstwa (wysokie napięcie –WN), takie jak np. huty, kopalnie, stocznie i duże fabryki.
  • Taryfa B - duże i średnie przedsiębiorstwa (średnie napięcie – SN), takie jak np. obiekty rekreacyjne, centra handlowe, szpitale i odbiorcy przemysłowi.
  • Taryfa C - małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje (niskie napięcie – nN), takie jak np. sklepy i punkty usługowe czy gospodarstwa rolne.
  • Taryfa G - gospodarstwa domowe i spółdzielnie mieszkaniowe. 
  • Taryfa R - grupa taryfowa niezależna od poziomu napięcia.

Dystrybucja

Rolą dystrybutora energii elektrycznej jest m.in. utrzymanie sprawnej sieci dystrybucyjnej oraz podłączanie nowych odbiorców. Opłata dystrybucyjna, stanowiąca wynagrodzenie dystrybutora, pobierana jest przez sprzedawcę energii.

O ile w sprzedaży detalicznej panuje swobodna konkurencja, o tyle dystrybucja, ze względu na prawa fizyki i ekonomię skali, jest tzw. monopolem naturalnym. Oznacza to, że dystrybucja energii w Polsce dzieli się pomiędzy regionalnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Ceny usług dystrybucyjnych regulowane są administracyjnie przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Grupa PGE odpowiada za region centralnej i wschodniej Polski – łącznie jest to 122 tysięcy km2, co odpowiada ok. 39% powierzchni kraju. PGE Dystrybucja dostarcza energię elektryczną do ponad 5,3 mln klientów. 

W 2016 roku przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych wyniosły 5.594 mln zł i były niższe o 2% w porównaniu z roku poprzednim. (Więcej na ten temat w wynikach segmentu Dystrybucja za 2016 r.)

Obszar sieci dystrybucyjnej PGE.

Obszar sieci dystrybucyjnej

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej i liczba klientów w 2016 i 2015 roku.

Taryfy

 

    

Wolumen [TWh]*

Liczba klientów
wg punktów poboru

[szt.]

2016

2015

2016

2015

Grupa taryfowa A

5,16

5,21

106

98

Grupa taryfowa B

13,02

12,30

11 209

10 977

Grupa taryfowa C+R

6,82

6,63

484 532

490 847

Grupa taryfowa G

9,32

9,24

4 811 211

4 761 809

RAZEM 

34,32

33,38

5 307 058

5 263 731

*z doszacowaniem sprzedaży

Ciepło

Obsługa sieci

Grupa PGE zapewnia ciepło w Bydgoszczy, Gorzowie, Kielcach, Lublinie, Szczecinie, Rzeszowie, Zgierzu, oraz w okolicach tych miast. Wytwarzane przez nas ciepło trafia głównie do odbiorców komunalnych, np. miejskich przedsiębiorstw energetyki cieplnej, które zajmują się dystrybucją i sprzedażą ciepła wśród odbiorców indywidualnych. Szczególna sytuacja jest w Gorzowie, gdzie Grupa PGE zajmuje się również dystrybucją ciepła wśród mieszkańców miasta. Ponadto w Zgierzu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest także współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

W 2016 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży ciepła wyniosły 732 miliony zł (724 miliony zł rok wcześniej).

Liczba klientów PGE GiEK (odbiorców ciepła)

 

2016 

2015 

Firmy*

1194

1107

Odbiorcy prywatni

175

167

*Firmy - spółdzielnie, wspólnoty, szkoły, urzędy (wszystkie podmioty z wyjątkiem klientów indywidualnych)