Fundacja PGE jest jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

Jej celem jest budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy. Od 2011 roku wspiera rozwój lokalnych społeczności poprzez wspieranie aktywności w postaci grantów celowych oraz autorskie programy społeczne.

W ramach działalności filantropijnej w 2016 r. Fundacja przekazała ponad 3 mln zł w darowiznach, przeznaczonych m.in. na lecznictwo i ochronę zdrowia, wsparcie najuboższych, naukę i szkolnictwo czy kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego . Fundacja jest także współorganizatorem programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. W 2016 roku zrealizowana została już trzecia edycja programu. Łącznie w trzech edycjach wzięło udział około 300 pracowników, którzy wspólnie realizowali projekty na rzecz innych.

Jak to robimy?

Liczba projektów zrealizowanych przez wolontariuszy PGE w poszczególnych województwach w trzech edycjach.

Liczba zrealizowanych projektów

Wybrane efekty programu

Efekty programu

Ponadto Fundacja PGE realizuje autorskie programy społeczne takie jak:

  • Energia Innowacji” – konkurs skierowany do młodych naukowców, którzy mają okazję nawiązania współpracy biznesowej z Grupą PGE. Do konkursu zgłaszać mogą innowacyjne rozwiązania z obszaru działalności Grupy PGE.
    Więcej na ten temat: https://www.gkpge.pl/fundacja/Programy/Energia-Innowacji
  • Energetyczny tornister” – akcja zapoczątkowana kilkanaście lat temu przez łódzkich energetyków. Od 2015 w akcję włączyły się: Fundacja PGE, PGE DystrybucjaS.A., PGE EJ 1 sp. z o.o., PGE GiEK S.A. i PGE Systemy S.A. Pierwszoklasiści z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zgłoszeni przez lokalne ośrodki pomocy społecznej, otrzymują plecaki z pełną wyprawką szkolną. W latach 2015-2016 Fundacja i spółki GK PGE przekazały pierwszakom z 9 województw około 6 tys. tornistrów.
    Więcej na ten temat: https://www.gkpge.pl/fundacja/Programy/Energetyczny-tornister 

Dodatkowo w Grupie PGE obowiązuje Procedura CCI (zaangażowania społecznego), która wyznacza główne obszary zaangażowania społecznego Grupy PGE.