Otoczenie Grupy PGE ulega ciągłym zmianom. Nieustannie obserwujemy rozwój nowych technologii, które będą miały wpływ na energetykę jutra – magazynowanie energii, smart grid, energetyka rozproszona, power-to-gas, energooszczędne rozwiązania, smart home czy elektromobilność. 

W strategii na lata 2016-2020 położyliśmy duży nacisk na badania, rozwój, innowacyjność i nowe technologie celem dostosowania Grupy PGE do świata, w którym zmiany dokonują się gwałtownie, a szansę rozwoju będą miały tylko firmy najbardziej innowacyjne oraz zorientowane na potrzeby klienta.

W tym celu w Grupie PGE zidentyfikowaliśmy tzw. Strategiczne Obszary Badań i Rozwoju oraz Nowego Biznesu („SOBiR+NB”), w których Grupa zamierza realizować projekty badawczo-rozwojowe („B+R”) oraz innowacyjne dla każdego elementu naszego łańcucha wartości:

Na potrzeby realizacji tych projektów zamierzamy utworzyć centrum badawczo-rozwojowe. Współpracujemy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest zaadresowanie wyzwań stojących przed Grupą PGE jako największym podmiotem sektora, a przez to zwiększenie poziomu innowacyjności Grupy PGE i całej polskiej energetyki.

Spółki Grupy PGE nawiązały współpracę z 18 uczelniami wyższymi w całym kraju i prowadzą szereg wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. W ramach nawiązanej współpracy przewidziane są także praktyki studenckie i staże podyplomowe oraz kursy szkoleniowe dla kadry inżynieryjno-technicznej spółek.

Jak to robimy?

Jeden z realizowanych przez nas projektów zakłada zaangażowanie w struktury kapitałowe wspierające rozwój nowych technologii i rozwiązań oraz małych firm. Cel tego projektu to wdrożenie nowego modelu rozwijania i wdrażania nowych rozwiązań, pozwalającego na zarządzanie przedsięwzięciami podwyższonego ryzyka z jednoczesnym skróceniem czasu dostarczania nowych rozwiązań na rynek. Efektem tych działań jest utworzenie PGE Ventures, specjalistycznego funduszu CVC, który zajmie się inwestycjami kapitałowymi w start-upy, oraz spółki PGE Nowa Energia, której zadaniem będzie inkubacja i akceleracja projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju. Łącznie Grupa Kapitałowa PGE przeznaczy na wspieranie start-upów co najmniej 25 mln zł rocznie.

Sprawdź, jak wygląda nasza współpraca ze start-upami.

Lista uczelni z którym nawiązaliśmy współpracę

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Opolska
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie  Wielkopolskim
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Bełchatów
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska  im. Ignacego Łukasiewicza

Jak to robimy?

Spółka PGE GiEK, odpowiedzialna w grupie za segment Energetyki Konwencjonalnej, we współpracy z Politechniką Wrocławską opracowała m.in. innowacyjną metodę monitoringu bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Z kolei z Politechniką Łódzką spółka prowadziła projekt badawczy z zastosowaniem materiału opatentowanego przez tę uczelnię dla ograniczenia emisji rtęci do atmosfery.