Partnerstwo

Wzajemne zrozumienie

Nasz raport zintegrowany kierujemy do wszystkich interesariuszy Grupy PGE. W naszych codziennych działaniach dbamy o dobre relacje z otoczeniem. Jako duże przedsiębiorstwo musimy godzić oczekiwania rozmaitych grup.

Zależy nam, aby nasi interesariusze zaczęli postrzegać swoje interesy w szerszym kontekście - by widzieli wzajemne powiązania i zależności. Wierzymy, że treści zawarte w tym raporcie pomogą budować zrozumienie działalności Grupy PGE wśród wszystkich interesariuszy.

Nasze zaangażowanie

Budowanie długoterminowej wartości naszej firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Celem PGE jest być dobrym sąsiadem i partnerem we wszystkich naszych działaniach.

Aktywnie i odpowiedzialnie budujemy platformę do dialogu z naszymi interesariuszami podejmując liczne działania angażujące naszych partnerów biznesowych, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, klientów czy media.

Nasze otoczenie

Klient w centrum zainteresowania

Jesteśmy tu dla naszych klientów.

Świadczymy usługi zarówno dla odbiorców indywidualnych, instytucjonalnych oraz biznesowych, wśród których znajdują się mali przedsiębiorcy, jak również duże zakłady przemysłowe. Niezależnie od przynależności do grupy taryfowej podejmujemy działania mające na celu zapewnienie najwyższych standardów obsługi. Dokładamy wszelkich starań, aby w przejrzysty i kompleksowy sposób informować obecnych i potencjalnych klientów o naszej ofercie. Wiemy, że nasza energia to nowe możliwości dla naszych klientów.

Nasi klienci

Wzmacniamy relacje z klientami

 • Rozwijamy wiedzę o potrzebach naszych klientów
 • Dopasowujemy politykę cenową do grupy klientów
 • Budujemy długoterminowe relacje w oparciu o zaufanie

Dbamy o jakość dostaw

 • Dbając o komfort naszych klientów dążymy do tego, by przerwy w dostawach energii były jak najkrótsze i występowały jak najrzadziej.
 • Nasze inwestycje w obszarze dystrybucji przyczyniają się do poprawy niezawodności sieci.

Poszerzamy ofertę produktową

 • Identyfikujemy potrzeby naszych klientów
 • Rozwijamy naszą ofertę, aby sprostać rosnącym wymaganiom
 • Łączymy sprzedaż energii elektrycznej z komplementarnymi usługami

Kreowanie wartości dla interesariuszy

PGE to istotny element polskiej gospodarki. Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dbamy o stabilne i atrakcyjne cenowo dostawy energii elektrycznej dla obywateli, przedsiębiorstw i sfery publicznej. Poszerzamy ofertę o nowe produkty i usługi. Na tych filarach budujemy wartość naszej spółki.

Wierzymy, że nasze odpowiedzialne podejście wobec środowiska naturalnego, klientów, akcjonariuszy oraz interesu publicznego pozwoli nam na skuteczną realizację misji i wizji Grupy PGE.

Klienci

Środowisko naturalne

Public affairs

Inwestorzy

Społeczności lokalne

Pracownicy

Działalność społeczna

Klienci

Liczba klientów
Ponad 5 mln klientów

Ilość energii
43 TWh
w sprzedaży detalicznej

 
PGE obsługuje co trzeciego konsumenta energii elektrycznej w Polsce.

Środowisko naturalne

Emisje w 2016
Dwutlenek siarki (SO2)
- 48%

 
Tlenki azotu (NOx)
- 17%

 
Pyły
- 29%

Public affairs

Jesteśmy członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), dbającego o interesy polskiego sektora energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej.

Uczestniczymy w pracach stowarzyszenia EURELECTRIC reprezentujące branżę elektroenergetyczną w Europie.

Jesteśmy naturalnym partnerem do dyskusji z ustawodawcą oraz administracją centralną oraz samorządową.

Inwestorzy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wpisana jest do Wykazu Spółek o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Państwa

Skarb Państwa i krajowe fundusze emerytalne na koniec grudnia 2016 r. stanowiły ok. 70% akcjonariatu

Długoterminowy rating spółki:

Moody’s: Baa1
Fitch: BBB+

Społeczności lokalne

Lokalnie płacone podatki
2016
646 mln zł

 
2015
708 mln zł

 
Podatki odprowadzane przez nas do gmin, w których prowadzimy naszą działalność biznesową, stanowią istotną część ich budżetu.

Pracownicy

Zatrudnienie 2016
38 tys. osób
w 200 lokalizacjach

 
Najatrakcyjniejszy pracodawca w sektorze energetycznym w Polsce wg. Badania Universum Global 2017

 
3 miejsce w 2016 r. w badaniu Antal „Najbardziej pożądany pracodawca w opinii specjalistów i menadżerów”

Działalność społeczna

Ok. 300 wolontariuszy PGE „Pomagamy” w 2016 r.

 • Sponsor sportu zawodowego oraz amatorskiego
 • Mecenat kultury narodowej
 • Sponsor tytularny stadionu PGE Narodowy

18 uczelni wyższych
Współpracujemy ze środowiskiem naukowym w Polsce

Lokalny zastrzyk energii

W PGE jesteśmy dumni, że produkujemy i dostarczamy energię elektryczną i ciepło dla polskich gospodarstw domowych, przemysłu i przedsiębiorstw. Jesteśmy też dumni z naszego wkładu ekonomicznego.

Nasz rozwój stymuluje społeczeństwo poprzez zapewnienie możliwości zatrudnienia, zamówienia publiczne realizowane w większości w polskich zakładach i płacone podatki stanowiące znaczną część lokalnych budżetów.

Rynek lokalny

Impuls rozwojowy

Nasze zaangażowanie społeczne

PGE jest firmą aktywnie angażującą się społecznie. Nasze działania koncentrują się wokół potrzeb lokalnych społeczności. Wspieramy projekty związane z edukacją, ekologią, sportem i kulturą. Jednym z filarów tego zaangażowania jest również Fundacja PGE, dzięki której nasze wsparcie i pomoc trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Fundacja PGE

Mecenat i sponsoring

B&R i środowisko akademickie

Dowiedz się w jaki sposób dane treści są powiązane

Rozwój

Energia by iść naprzód

Odpowiedzialność

Dostawca pozytywnej energii