„Kształt energetyki na całym świecie ulega zmianom, dlatego firmy energetyczne zmuszone są szukać nowych ścieżek rozwoju. My także, w tym pełnym wyzwań otoczeniu, zredefiniowaliśmy fundamenty, na których chcemy budować swoją przyszłość.”

Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. o wyzwaniach i nowej ścieżce rozwoju dla Grupy PGE, wynikach spółki w 2016 roku oraz przyszłości energetyki.

Analiza zmian zachodzących na świecie dowodzi, że pojawienie się przełomowych technologii potrafi zmienić tradycyjnie funkcjonujące modele biznesowe. Branża energetyczna stoi u progu takiego procesu. W jaki sposób Zarząd chce zapewnić długoterminowy sukces PGE na rynku?

Poszukiwanie nowych rozwiązań staje się dzisiaj niezwykle ważne. Kształt energetyki na całym świecie ulega zmianom, dlatego firmy energetyczne zmuszone są szukać nowych ścieżek rozwoju. To powód dla którego w tym pełnym wyzwań otoczeniu nasza Grupa zredefiniowała fundamenty, na których chce budować swoją przyszłość.

W jaki sposób nowa strategia pomoże PGE sprostać wyzwaniom nowoczesnej energetyki?

Chcemy łączyć wysoką efektywność działania w każdym obszarze naszej biznesowej aktywności z wysoką elastycznością, rozumianą jako gotowość do szybkiej adaptacji do aktualnych warunków rynkowych i regulacyjnych. Stawiamy na nowoczesne technologie i efektywne zarządzanie oraz rozwój nowych obszarów biznesu. Poszukujemy nowych płaszczyzn rozwoju, takich jak elektromobilność, integracja rozproszonych źródeł z systemem czy efektywność energetyczna. Chcemy być bliżej klienta, lepiej go rozumieć i dostarczać mu kolejne, coraz bardziej kompleksowe usługi, przede wszystkim jednak gwarantując bezpieczne dostawy energii. W zaktualizowanej strategii podkreśliliśmy obowiązek prowadzenia działalności biznesowej w zgodzie z wartościami i zasadami ujętymi w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE oraz świadomego i zrównoważonego rozwoju. 

Grupa PGE jest bardzo mocno zaangażowana w inwestycje energetyczne w Polsce. Jak wygląda postęp prac na najważniejszych placach budowy i jak kształtują się plany inwestycyjne Grupy?

Inwestycje w nowe moce przebiegają zgodnie z planem. W Elektrowni Opole trwa budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1.800 MWe i wartości kontraktu ok. 11 mld PLN. Ten projekt jest już zaawansowany w ok. 70 % [stan na grudzień 2016]. W Elektrowni Turów powstaje blok energetyczny o mocy 490 MWe i wartości 4 mld PLN. Zakończyliśmy projekt budowy nowego bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW w Elektrociepłowni Gorzów, a przed nami jeszcze kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do poprawy profilu emisyjności naszych jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych. Cieszy również realizacja inwestycji w segmencie Dystrybucja, w którym w 2016 roku rozpoczęła się realizacja tzw. węzła Czosnów oraz przystąpiono do pilotażu instalacji inteligentnych liczników w Łodzi i Białymstoku.

Proszę podsumować wyniki Grupy w 2016 roku.

Rok 2016 był czasem intensywnej pracy, która przyniosła satysfakcjonujący wynik, zarówno po stronie operacyjnej, jak i finansowej. Po zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów w III kwartale znacząco zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego. W całym roku wyprodukowaliśmy łącznie niemal 54 TWh i mimo dużych obciążeń remontowych bloków konwencjonalnych było to jedynie 3 % mniej niż w roku ubiegłym. Wypracowany przez spółki z Grupy wynik EBITDA na poziomie znacznie przekraczającym 7 mld PLN uważam zatem za godziwy w obliczu spadających cen energii elektrycznej oraz rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2

Czego możemy się spodziewać w 2017 roku?

Z punktu widzenia działalności operacyjnej najciekawiej zapowiada się rozwój Grupy PGE w obszarze kogeneracji. Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w strategii Grupy planujemy wydzielić elektrociepłownie do odrębnej jednostki. W roku 2017 będą kontynuowane dwa największe projekty inwestycyjne w Opolu i Turowie. Spodziewamy się również ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie rynku mocy.