W dniu 16 września 2016 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa S.A., Enea S.A. oraz PGNiG Termika S.A. złożyły EDF wstępną, niewiążącą ofertę nabycia aktywów konwencjonalnych oraz elektrociepłowniczych.

Z uwagi na upływający w grudniu 2016 roku termin obowiązywania oferty wstępnej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa S.A., Enea S.A. oraz PGNiG Termika S.A. w dniu 30 listopada 2016 roku złożyły warunkową ofertę wiążącą nabycia aktywów EDF, podtrzymując tym samym wolę udziału w procesie sprzedaży.

W dniu 27 stycznia 2017 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A. podpisały porozumienie (Memorandum of Understanding) z EDF dotyczące prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce oraz badania due diligence w tym zakresie.