Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa Kapitałowa PGE zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie około 9.789 mln PLN. Kwoty te przeznaczone będą głównie na budowę nowych bloków, modernizacje majątku jednostek Grupy oraz zakup maszyn i urządzeń.

w mln PLN

 

 

Stan na dzień

31 grudnia 2016

Stan na dzień

31 grudnia 2015

Energetyka Konwencjonalna

7.647

11.603

Dystrybucja

796

850

Energetyka Odnawialna

38

116

Obrót

2

3

Działalność pozostała

1.306

1.323

PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE, RAZEM

9.789

13.895

Najbardziej istotne przyszłe zobowiązania inwestycyjne dotyczą:

 • Energetyka Konwencjonalna:
  • Oddział Elektrownia Opole – budowa bloków nr 5 i 6 – około 2.726 mln PLN,
  • Oddział Elektrownia Turów – budowa nowego bloku energetycznego – około 3.252 mln PLN,
  • Oddział Elektrownia Turów – modernizacja bloków 1-3 – około 588 mln PLN,
  • Oddział Elektrociepłownia Rzeszów - budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii – około 275 mln PLN,
 • Dystrybucja – zobowiązania inwestycyjne związane z majątkiem sieciowym w łącznej wysokości około 796 mln PLN,
 • Działalność pozostała, PGE EJ1 sp. z o.o. – umowa na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – około 1.288 mln PLN (z czego 183 mln PLN jest zakresem podstawowym a pozostała kwota umowy stanowi zakres opcjonalny).