Pozostałe rezerwy obejmują głównie rezerwy utworzone na roszczenia dotyczące podatku od nieruchomości w wysokości 90 mln PLN (88 mln PLN w roku ubiegłym).