Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE tworzą rezerwę na wartość praw pochodzenia energii, dotyczących sprzedaży zrealizowanej w okresie sprawozdawczym lub w okresach poprzednich, w części nieumorzonej do dnia sprawozdawczego. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2016 roku wynosi 416 mln PLN (380 mln PLN w okresie porównawczym) i tworzona jest głównie przez PGE Obrót S.A.