Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych obejmują efekt przeliczenia sprawozdań finansowych zagranicznych spółek Grupy tj. PGE Trading GmbH oraz PGE Sweden AB (publ) na PLN w ramach procedur konsolidacyjnych.