Akcje PGE wchodzą w skład najważniejszych indeksów warszawskiej giełdy: WIG20 – skupiający akcje największych i najbardziej płynnych spółek, WIG – skupiającego wszystkie spółki z Rynku Głównego GPW oraz WIG - Energia skupiającego spółki z sektora energetycznego oraz zagranicznego indeksu giełdowego MSCI Poland.

Akcje PGE S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w systemie notowań ciągłych. PGE ma największą rynkową kapitalizację wśród polskich spółek energetycznych na warszawskim parkiecie. Akcje PGE wchodzą w skład najważniejszych indeksów warszawskiej giełdy: WIG20 – skupiający akcje największych i najbardziej płynnych spółek, WIG – skupiającego wszystkie spółki z Rynku Głównego GPW oraz WIG - Energia skupiającego spółki z sektora energetycznego oraz zagranicznego indeksu giełdowego MSCI Poland. Od 2011 roku akcje PGE S.A. są również notowane w ramach indeksu skupiającego polskie spółki zaangażowane w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index.

W 2016 roku kurs akcji PGE zawierał się w przedziale 9,06 – 14,39 zł. Średnia kapitalizacja giełdowa (wartość wszystkich akcji spółki) w 2016 roku wyniosła 22,5 miliarda zł. W minionym roku przeważał trend spadkowy, wpłynęły na niego: niższe wolumeny produkcyjne I półrocza związane z intensywnymi pracami remontowo modernizacyjnymi, odpisy aktualizujące wartość majątku wiatrowego oraz decyzja w zakresie podziału zysku. Średni wolumen w trakcie sesji ukształtował się na poziomie 2,9 miliona sztuk, a średnie obroty sesyjne to 34 miliony zł.