W GK PGE jesteśmy zdecydowani przestrzegać prawa i zasad etycznych. Prowadzimy naszą działalność biznesową i codzienną pracę zgodnie z tym zobowiązaniem. GK PGE to miejsce dla tych, którzy szanują zasady etyki i obowiązujące prawo.

Jesteśmy dużym koncernem - zatrudniamy ponad 38 tysięcy osób. Wielkim wyzwaniem dla tak dużej organizacji jest określenie wspólnych wartości dla niezwykle zróżnicowanej grupy pracowników. Podjęliśmy jednak to wyzwanie, spędziliśmy nad nim setki godzin, włożyliśmy ogrom pracy setek pracowników całej Grupy. Dlatego jesteśmy niezwykle dumni z faktu przyjęcia w czerwcu 2016 roku kluczowego dokumentu dotyczącego kultury etycznej organizacji – Kodeksu etyki GK PGE. Ten zbiór zasad i wartości, będący przyczynkiem do kreowania naszej własnej kultury organizacyjnej, służy nam odtąd jako podwalina funkcjonowania organizacji i realizacji celów strategicznych.

W GK PGE jesteśmy zdecydowani przestrzegać prawa i zasad etycznych. Prowadzimy naszą działalność biznesową i codzienną pracę zgodnie z tym zobowiązaniem. GK PGE to miejsce dla tych, którzy szanują zasady etyki i obowiązujące prawo.

Uważamy, że etyka ma dużo większy wpływ na przestrzeganie prawa niż samo prawo. Najlepszy system prawny jest bezradny w obliczu braku kultury etycznej w organizacji. Działania niezgodne z prawem można wytłumaczyć błędami indywidulanych pracowników, ale osoba łamiąca zasady musiała mieć ku temu sposobność. Ugruntowana kultura etyczna może pomóc wyjść firmie obronną ręką z kłopotów spowodowanych działaniami jej pojedynczych pracowników.

Jesteśmy przekonani, że każde wartości – również te korporacyjne – zaczynają się i kończą w człowieku. Wartości korporacyjne pochodzą zatem także od nas – indywidualnych osób, pracowników firmy. Przede wszystkim zatem, na realizację wartości korporacyjnych mają wpływ osobiste wartości każdego z nas.  

Wierzymy, że wszyscy nasi pracownicy utożsamiają się z wartościami i zasadami Kodeksu.