Prezentujemy strukturę naszego zadłużenia w podziale na rodzaje finansowania, terminy zapadalności, strukturę zadłużenie wg walut i rodzaju oprocentowania a także zmianę zadłużenia brutto i netto w kolejnych okresach

Poniżej prezentujemy strukturę naszego zadłużenia w podziale na rodzaje finansowania, terminy zapadalności, strukturę zadłużenie wg walut i rodzaju oprocentowania a także zmianę zadłużenia brutto i netto w kolejnych okresach

Zadłużenie i dostępne finansowanie w podziale na rodzaje finansowania (środki gwarantowane) wg stanu na dzień 31 grudnia 2016, w mln zł

Zapadalność zadłużenia GK PGE wg stanu na dzień 31 grudnia 2016, w mln zł

Profil walutowy rzeczywistego zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2016

Zadłużenie ze stałą i zmienna stopą procentową (rzeczywiste zadłużenie)

Zmiana zadłużenia brutto i netto (w mln zł)