odpowiedzialność

Dostawca Pozytywnej Energii

Grupa PGE posiada strategię zorientowaną na interesariuszy, wizję zrównoważonego rozwoju oraz szczegółowe plany. To ważne. Jednak aby plany zostały zrealizowane niezbędny jest codzienny monitoring postępu prac. Odpowiedzialność to system ram prawnych, regulaminów, mierników – czyli mechanizmów kontroli.

List Prezesa

Z prezesem PGE rozmawiamy o wyzwaniach i nowej ścieżce rozwoju dla Grupy PGE, wynikach spółki w 2016 roku oraz przyszłości energetyki.


Przeczytaj cały list

Grupa PGE w 2016 i perspektywy

W 2016 r. kontynuowaliśmy naszą działalność w 4 głównych segmentach. Zaczynając od wydobycia, poprzez wytwarzanie energii i ciepła oraz dystrybucję energii elektrycznej po sprzedaż energii klientom końcowym.

Grupa PGE w 2016

Zarządzanie Grupą i Organy Zarządcze

Centrum Korporacyjnym Grupy jest spółka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., której organy zarządcze pełnią kluczową rolę w zarządzaniu Grupą PGE. Zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie tak dużą grupą jest ogromnym wyzwaniem, dlatego zaadresowaliśmy tę kwestię w naszej strategii w roku 2016 – zamierzamy dbać o rozwój kompetencji pracowniczych, doskonalić efektywność procesową i organizacyjną oraz przystosowywać się do otoczenia i z nim współpracować.

Główne zasady

Our governance system

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna to podwalina funkcjonowania organizacji, przyczyniająca się do realizacji celów strategicznych. Rok 2016 przyniósł w Grupie ważne wydarzenie - w czerwcu przyjęliśmy kluczowy dokument dotyczący kultury etycznej organizacji – Kodeks etyki GK PGE. Aby Kodeks etyki nie był jedynie kolejnym dokumentem, stale propagujemy kulturę zgodności z prawem i etyką.

Strategia i kultura organizacyjna

Kodeks etyki

Pge na rynkach kapitałowych

Jesteśmy tutaj dla naszych inwestorów, dbając o długoterminową budowę wartości. Jesteśmy jedną z największych spółek na GPW – znajdujemy się w najważniejszym indeksie giełdowym WIG20. Jesteśmy również odpowiedzialni – wchodzimy w skład Respect Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie.

Co wpływa na cenę akcji?
Struktura właścicielska
Dywidenda i ochrona wartości

Finansowanie, podatki, ubezpieczenia

Nasza polityka finansowa jest prowadzona odpowiedzialnie i transparentnie. Poniżej dzielimy się najważniejszymi informacjami istotnymi dla naszych interesariuszy:

Zasady skarbowe
Struktura zadłużenia
Rating
Polityka podatkowa
Polityka ubezpieczeniowa

Dowiedz się w jaki sposób dane treści są powiązane

Partnerstwo

Wzajemne zrozumienie

Rozwój

Energia by iść naprzód