MEW

Małe Elektrownie Wodne

MIE

Minimalna Ilość Energii

Moc osiągalna

największa moc trwała jednostki wytwórczej lub wytwórcy, utrzymywana przez wytwórcę cieplnego w sposób ciągły w ciągu przynajmniej 15 godzin oraz przez wytwórcę wodnego w sposób ciągły w ciągu przynajmniej 5 godzin, przy znamionowych warunkach pracy, potwierdzona testami

Moc zainstalowana

formalna wartość mocy czynnej, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwórczej jako maksymalna możliwa do uzyskania, potwierdzona protokołami odbioru tej instalacji (wartość historyczna – niezmienna w czasie)

MSR

w zależności od kontekstu: (1) rezerwa stabilizacyjna rynku (dotyczy CO2), lub (2) międzynardowy standard rachunkowości

MW

jednostka mocy w układzie SI, 1 MW = 106 W)

MWe

megawat mocy elektrycznej

MWt

megawat mocy cieplnej